قدمت مصرف الکل به چه زمانی باز می گردد؟

کلمۀ اَلکل (Alcohol) از کلمۀ عربی (اَل- کُحل kohl) یا همان مادّۀ آرایشی قدیمیِ سُرمه گرفته شده است. با این حال امروزه این کلمه به طور غالب در معنیِ مادۀ سکرآور استفاده می شود.

به نظر پژوهشگران تخمیر طبیعی (Natural fermentation) از دوران پیش از تاریخ یعنی پیش از آن که بشر تاریخ را به خط نگاشته و ضبط کند کشف شده بود. به فاصلۀ کمی شراب (Wine) و آبجو (Beer) از تخمیر گیاهان شیرین و نشاسته (Starch) به کمک مخمّرها به دست آمده است (Keller, 1979). محققین می گویند در حدود دَه هزار سال پیش آبجو (Beer) در یک کشف تصادفی از دانه های غلات تهیّه شده است. همچنین شواهدی از مصرف شراب (Wine) که از تخمیر انگور حاصل می شود در هشت هزار سال پیش به دست آمده است. شواهدی وجود دارد که در حدود پنج هزار سال پیش نیز تاکستان ها برای تولید شراب زیر کشت رفته اند. در دو هزار (2000) سال پیش از میلاد حمورابی (Hammurabi) پادشاه بابل قوانینی را برای خرید و فروش شراب (Wine) وضع کرده بود (Harper, 1904).

امروزه نوشیدنی های اَلکلی به دو روش تخمیر از میوه های خرد شده و یا تقطیرِ مایعات اَلکلی تهیه می شوند.