گرم کردن (Warm-up) بدن پیش از انجام حرکات ورزشی به چه معنا است؟

در سال های اخیر در بسیاری از پژوهش ها گرم کردن (Warm-up) بدن پیش از انجام حرکات ورزشی مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس صاحب نظران بین 5 تا 10 دقیقه گرم کردن (Warm-up) پیش از شروع هر جلسۀ تمرین را ضروری می دانند. گرم کردنِ (Warm-up) بدن یعنی انجام حرکاتی که پیش از هر فعّالیت ورزشی بدن را برای آن فعّالیتِ مشخّص آماده می کند. گرم کردن (Warm-up) موجب افزایش دامنۀ حرکت مفاصل، بالا رفتن دمای بدن و تشدید آگاهی ورزشکار از موقعیّت فضایی اندام ها می شود.

گرم کردن (Warm-up) شامل دو مرحله است.

در مرحلۀ اوّل حرکاتی عمومی برای افزایش ضربان قلب، افزایش دمای عضلات، بالا رفتن تعداد تنفّس و کاهش خشکی مفاصل در مدّت 5 تا 10 دقیقه انجام می شود. این حرکات به ضرورت با حرکات ورزش اصلی که قصد انجام آن وجود دارد مشابهت ندارند.

در مرحلۀ دوّم یا مرحلۀ اختصاصی سعی می شود از حرکاتی استفاده شود که به نوعی با حرکات ورزش مورد نظر مشایهت داشته باشند. این حرکات، حرکات ورزش اصلی را در مقیاسی کوچک تر و با سرعتی کُندتر به مدّت 8 تا 12 دقیقه شامل می شود.

به طور نمونه در ورزشکاری که خود را برای دویدن آماده می کند 5 تا 10 دقیقه قدم زدن سریع و دویدن ملایم به دنبال 5 تا 10 دقیقه کشش (Stretching) آمادگی لازم برای انجام تمرینات استقامتی (Endurance training) را فراهم خواهد کرد. به طور مشابه یک دوچرخه سواری آرام نیز می تواند بدن را برای انجام تمرینات دوچرخه سواری آماده کند.