سخن آغارین

به سختی می توانم باور کنم که به همین سرعت بیش از بیست سال از زمانی که به عنوان یک پزشک عمومی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم گذشته است. بیست سال که با فراز و نشیبِ فعّالیت در مراکز بهداشتی و درمانیِ روستایی و شهری آغاز و در انتها با بیش از پانزده سال فعّالیت در یک واحد بزرگ صنعتی و مشارکت در برنامه های ارتقای سلامت در این محیط صنعتی ادامه یافته است. فکر می کنم لذّتِ هر روزۀ یافتن پاسخ برای مجهولات بی پایانِ من مانع از احساس گذر زمان شده است. یافتن پاسخ برای پرسش هایی که طرح بسیاری از آنها را مَدیون نیازها و سؤالات روزمرۀ دوستان، همکاران و فراگیران حاضر در جلسات آموزش سلامت در محیط کارِ خود بوده و هستم.

تارنمای (Website) حاضر را پیش از هر چیز به جهت ارتباط بهتر و نزدیک تر با فراگیرانِ برنامه های ارتقای سلامت در محیط کار خود راه اندازی کرده ام. با این همه گستره ای وسیع از علاقه مندان به مباحث سلامت می توانند مخاطب این تارنما (Website) قرار داشته باشند. این وب سایت (Website) را به سبب کمیِ دانش نگارنده از هیچ روی نمی توان یک تارنمای (Website) آموزشی نامید ولی امید دارم مطالعۀ مطالب آن برای برخی از همکاران جوان من که در محیط شهر و روستا، یا کار و صنعت به فعّالیت های آموزشی اشتغال دارند کلیدی برای مطالعۀ بیشتر باشد. مطالب این تارنما (Website) در موارد بسیار برگرفته از گفتگوی نگارنده با دوستان و همکاران بوده و به جز ایفای نقش یک جزوۀ کمک آموزشی تأثیری در ارتقای شغلی و یا فعّالیت کاری نگارنده نخواهد داشت. مطالب این وب گاه (Website) را در هیچ آزمون ورودی با سؤالات چند گزینه ای نیز از شما نخواهند پرسید. با این حال خدا را شکر می کنم که توانسته ام برخی از تجارب روزانۀ خود را در این قالب با خواننده در میان بگذارم. به عنوان نگارندۀ این تارنما (Website) امید دارم اگر بر حَسب اتّفاق اساتید و یا همکاران ارجمند نیم نگاهی به آن داشتند این حقیر را از پی بردن به اشکالات و نقاط ضعف آن بی نصیب نگذارند.

در انتها این مختصر را به کلیۀ دوستان خود در مرکز بهداشت حرفه ای و به سایر همکارانِ خود در بزرگترین کارخانۀ تولید ورق های فولادی در خاورمیانه و شمال آفریقا و کلیۀ علاقه مندان به مباحث بهداشت و سلامت تقدیم می کنم.