مخاطب فرامانا چه کسی است؟

چنین فرض می شود که مخاطب این وبگاه (Website) در مقطع کارشناسی و یا مقاطع بالاتر ولی در یکی از رشته های غیر مرتبط با گروه پزشکی تحصیل کرده است.

خوانندۀ گرامی استحضار دارد که علوم رایج در زمینۀ سلامت شاخه ای از “علوم تجربی” محسوب می شود. این علوم برخلاف علوم زرد که بر دلایل شفاهی و دور از دسترس استوار است مُبتنی بر شواهد و مُستندات حاصل از انجام تجربۀ علمی بوده و این شواهد به سهولت قابل دسترسی است. بنابر این علیرغم نگارش مطالب برای مخاطبان غیر متخصص در موارد متعدد به گونه ای به منبع مورد اِستناد اشاره شده است. در این حالت یافتن منابع مذکور برای افراد آشنا به پژوهش کاری آسان خواهد بود. از طرف دیگر اشاره به منابع به نوعی به حفظ تَوالیِ تاریخیِ اتّفاقات در ذهن مخاطب کمک می کند.

اگرچه سعی شده است مطالب دارای نگارشی روان، ساده و قابل فهم برای افراد غیر متخصص باشد ولی متأسفانه ضعف علمی و نگارشی نگارنده و سبک و سیاقِ مطالعات علمیِ رایج مانع از تحقق کاملِ این خواسته شده است.