این دانش آموز را تشویق یا تنبیه می کنید؟

فرزند یکی از دوستان من در امتحانات بین مدرسه ای از درس ریاضی نمرۀ چهارده (14) کسب کرده است. اگر شما به جای پدر این دانش آموز قرار داشته باشید در مواجهه با فرزند خود چه تصمیم می گیرید؟

به نظر در عصر حاضر استفاده از کمربندِ شلوار دیگر جوابگوی مشکلات نبوده بهتر است از راه حل هایی مانند محرومیت از بازی کردن با ایکس باکس (XBOX) استفاده کنیم. دربارۀ استفاده از این روش تربیتی چه نظری دارید؟ چه توصیۀ دیگری برای دوست من دارید؟

دوست من قبل از هرگونه اقدامی تصمیم گرفت به نمرۀ سایر دانش آموزانِ شرکت کننده در این آزمون نیز نگاهی داشته باشد. مناسب است ما نیز همراه او نمودار رسم شده از نمرات یکصد و سه (103) دانش آموز که در این آزمون شرکت داشته اند را از نظر بگذرانیم.