در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم!

مردی 47 ساله، متأهل و صاحب دو فرزند بوده و در بخش ستادی یک مجتمع صنعتی کار می کنم. سال ها پیش پدرم را در حالی که 49 سال بیشتر نداشت به ناگهان از دست دادم. سال گذشته در معاینات طب صنعتی پزشک دربارۀ افزایش وزن و افزایش مختصر فشار خون به من هشدار داد. در آزمایشات نیز به مانند چند سال گذشته کُلسترول خون من بالاتر از حد طبیعی بود. پزشک توصیه کرد از داروهای کاهندۀ کُلسترول خون استفاده کنم ولی من تمایل چندانی به خوردن داروهای شیمیایی ندارم. سیگار نمی کشم ولی گاهی برای تَفنُن همراهِ دوستان قلیان می کشم. هر ماه سعی می کنم یک یا دو بار برای ورزش به سالن والیبالِ نزدیک محل سکونت خود بروم.

تا همین شش ماه پیش مشکل خاصّی نداشتم ولی چند ماهی است در هنگام ورزش به تناوب در قفسۀ سینه احساس ناراحتی می کنم. دقیق تر بگویم در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم. گویا قفسۀ سینه ام را بین بازوهای یک گیره فشار می دهند. در این مواقع دست از ورزش کشیده و دقایقی مجبور به استراحت شده ام. معمولاً چند دقیقه ای باید بگذرد تا کم کم حالت عادی پیدا کنم. دیروز وقتی چَرخ اتومبیل را از صندوق عقب در می آوردم همان حالت به سراغ من آمد. این بار علاوه بر احساس فشار در سینه در بالای بازوی چپ هم احساس کرختی می کردم. اگرچه این حالت با استراحت رفع شد ولی نگران شده بودم.

برای اطمینان از سلامت خود به پزشک متخصص قلب و عروق مراجعه کردم. او پس از اخذ شرح حال، معاینه و انجام نوار قلب پیشنهاد کرد روز بعد برای انجام تست ورزش مراجعه کنم. درست نمی دانم چند دقیقه از شروع تست گذشته بود که باز همان احساس فشار در سینه به سراغ من آمد. امروز پزشک نتیجۀ تست ورزش را به من داده است. نتیجۀ تست ورزش من مثبت است. پزشک می گوید من به بیماری گرفتگی عروق خونرسان قلب (CAD) دچار شده ام.