دختری 13 ساله که از برفَک ناحیۀ تناسلی شکایت دارد.

مینا دختری 13 ساله و ساکن یکی از شهرهای مرکزی کشور است. مادر که همراه او به پزشک مراجعه کرده است توضیح می دهد که مینا از بروز مکرر بَرفک در ناحیۀ تناسلی شاکی است. اگرچه اوّلین عادت ماهیانۀ مینا در سن 10 سالگی اتّفاق افتاده است ولی در ماه های اخیر پریود او نامنظم بوده و گاه ممکن است یک دورۀ کامل در او در حدود چهل روز طول بکشد. مادر از ضعف و بی حالی دخترش طی یک سال اخیر می گوید و اضافه می کند معلّم مدرسه نیز متوجّه بی حالیِ مینا شده و یک بار نیز مادر را برای مشورت دربارۀ افت تحصیلی او به مدرسه دعوت کرده است.

پزشک فشار خون و وزن (W) و قد (H) مینا را اندازه گیری کرده و به معاینۀ او می پردازد. شاخص تودۀ بدنیِ (BMI) او 29 کیلوگرم بر متر مربع بوده و از چاقی رنج می برد. در معاینه لکّه هایی مخملی با رنگ قهوه ای کم رنگ در زیر بَغل مشاهده می شود. مینا خجالت می کشد بگوید ولی خانم دکتر متوجّه می شود مشابه همین لکّه ها در کشالۀ ران او نیز وجود دارد. در زمان معاینه مادر برای پزشک تعریف می کند که علاوه بر او و دخترش پدر خانواده نیز دچار چاقی بوده و پدر در حدود 15 سال است که به بیماری قند مبتلا شده است.

سال گذشته پرستارِ مرکزِ سلامتِ نزدیک به محلّ سکونت آنها نیز به مادر دربارۀ اضافه وزن روزافزون مجید برادر کوچک تر مینا هشدار داده است. پزشک با سوزن مخصوص یک قطرۀ خون از نوک انگشت مینا تهیه و بر روی لام دستگاه کوچک اندازه گیری قند خون قرار می دهد. آزمایش با نوار مخصوص حاکی است در ادرار مینا نیز قند وجود دارد. پزشک در دفترچۀ درمانی مینا درخواست آزمایش قند خون را یادداشت می کند و دقایقی بعد مینا و مادر او مطب را ترک می کنند.