آیا استفاده ازسیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) بی خطر است؟

سیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) محصولاتی هستند که به کمک باطری با حرارت دادنِ محلولی حاوی گلیسرین (Glycerin)، نیکوتین (Nicotine) و ترکیبات معطّر، بخارات حاوی نیکوتین (Nicotine) را تولید و زمینۀ استنشاق این بخارات را فراهم می کنند. مادۀ پروپیلن گلیکول (Propylene glycol) نیز در این سیگارها با ایجاد دود مصنوعی حس استعمال یک سیگار واقعی را تداعی می کند.

این محصولات برای اوّلین بار در اوایل سال 2000 میلادی توسط یک شرکت چینی به عنوان جانشینی برای سیگار و وسیله ای برای ترک سیگار به بازار معرفی شد. به عبارت دیگر ادعا می شد سیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) ابزاری برای دریافت مادۀ نیکوتین (Nicotine) بدون اثر پذیری از سایر عوارض منفی استعمال دخانیات است.

به هر صورت در سال های بعد شرکت های دیگری با تبلیغات وسیع تلویزیونی و اینترنتی پا به این عرصه گذاشته و با کمک گرفتن از شخصیّت های معروف اجتماعی این محصولات را به عنوان جانشینی برای استعمال سیگار تبلیغ می کردند. در این تبلیغات بر امکان استفاده از این نوع از سیگار در اماکنی که استعمال دخانیات ممنوع بود نیز تأکید می شد. این در حالی بود که دربارۀ سلامت، خطرات و تأثیرات این محصولات جدید پرسش های بسیاری وجود داشت.

در حال حاضر آنچه می توان دربارۀ این نوع از سیگار ها عنوان کرد به شرح زیر است.

1. این سیگارها به عنوان ابزاری برای ترک سیگار تأیید سازمان غذا و دارو (FDA) را ندارند.

2. بخارات ناشی از این سیگارها به غیر نیکوتین (Nicotine) حاوی مخلوطی از مواد شیمیایی دیگر نیز هست.

3. شواهدی که حاکی از تأثیر استفاده از این سیگارها در ترک سیگار باشد وجود نداشته و استفاده از این سیگارها قابل توصیه نیست.