آیا مصرف مقادیر کم از اَلکل (Alcohol) برای سلامتی مفید است؟

در سال های اخیر ارتباط بین مصرف مقدار کم تا متوسط از اَلکل (Alcohol) و بیماری های قلبی عروقی (CVD) محل مناقشه بوده است. به این معنی که گفته شده است مصرف مقدار کم تا متوسط از اَلکل (Alcohol) موجب کاهش خطر ابتلاء به بیماری دیابت و یا مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی (CVD) می شود (Mukamal et al., 2010).

البتّه در همین زمان دربارۀ ارتباط مصرفِ سنگین اَلکل (Alcohol) و بیماری هایی مانند بیماری های عروق خون رسان و عضلۀ قلب، سکته های مغزیِ ناشی از خونریزی و یا ایجاد نامنظمی در ضربان قلب تردیدی وجود نداشته است (Higashiyama et al., 2013). نقش اَلکل (Alcohol) در افزایش فشار خون نیز به اثبات رسیده است.

در سال های اخیر با انجام مطالعات بیشتر بنیاد ملّی قلب اُسترالیا (NHFA) با توجّه به شواهد و دلایل مختلف نسبت به مصرف شراب قرمز (Red wine) و سایر مشروباتی که ممکن است با هدف پیشگیری یا درمان بیماری های قلبی عروقی (CVD) مصرف شوند به طور صریح و آشکار هشدار داد (National Heart Foundation of Australia, 2010).

بر اساس اعلام آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) وابسته به سازمان جهانی بهداشت (WHO) شواهد کافی برسرطان زایی اَلکل (Alcohol) در انسان به دست آمده است.

مصرف اَلکل (Alcohol) می تواند موجب سرطان در حفرۀ دهان، حَلق، حَنجره، مِری، روده، کَبد و سرطان سینه در زنان باشد. بین بروز سرطان لوزالمعده و مصرف اَلکل (Alcohol) نیز ارتباطاتی مشاهده شده است (IARC, 2010, 2012). از سوی دیگر بر اثبات سرطان زا بودن مادۀ استالدئید (Acetaldehyde) و نقش آن در بروز سرطان مِری و نواحی فوقانی دستگاه گوارش و تنفّس انسان نیز شواهد کافی به دست آمده است.

مطالعات دیگر حاکی است حتّی مصرف مقادیر کم از اَلکل (Alcohol) نیز خطر سرطان های دهان، حلق، مِری و سینه را افزایش می دهد (Bagnardi et al., 2013; Allen et al. 2009).

مطابق جدول مطالعات نشان می دهد مصرف اَلکل (Alcohol) به هر میزان با افزایش خطر ابتلاء به سرطان همراه است (Bagnardi et al., 2015).