پوکی استخوان (Osteoporosis) به چه معنا است؟

پوکی استخوان (Osteoporosis) به معنی کاهش تودۀ استخوانی و زَوال معماریِ میکروسکوپی بافت استخوانی است. این تغییرات با کاهش مقاومت استخوان و افزایش شکنندگی آن موجب می شود حتّی در ضربات خفیف نیز خطر شکستگی استخوان را به نَحو بارزی تهدید نماید.

به آرایش فضایی و ضخامت تیغه ها توجّه کنید. کدام آرایش فضایی وزن بیشتری را می تواند تحمّل کند؟

استخوان ران و مهره های ستون فقرات دو محل بسیار شایع برای شکستگی های ناشی از پوکی استخوان (Osteoporosis) هستند. با این حال پوکی استخوان (Osteoporosis) ماهیتی فراگیر داشته و ممکن است استخوان ها را در هر نقطه ای از بدن مستعد بروزِ شکستگی نماید. شاید تعجّب کنید که از هر چهار نفر قربانی شکستگی استخوان ران یک نفر از آنها به هر علّت در کمتر از یک سال جان خود را از دست می دهد.

زنان مُسن و کهن سال خصوصاً به دنبال زمین خوردن بخش عمده ای از قربانیان شکستگی ران را شامل شده و تعداد قابل توجّهی از این قربانیان پس از بروز این شکستگی، دیگر هرگز قادر به راه رفتنِ مستقل نخواهند بود. همین مقدار کافی است تا نقش یک استخوان بندی سالم در داشتن یک زندگی خوب و با کیفیّت را گوشزد کرده باشیم.

ساختمان میکروسکوپی سوّمین مهرۀ ستون فقرات کمر در یک زن 30 ساله (بالا) با یک زن 70 ساله (پایین) مقایسه شده است.