دوقلوهای افسانه ای ایرانی! (2)

لادن حیوانات را دوست داشت ولی لاله علاقه داشت وقت خود را با بازی های رایانه ای بگذراند. لاله ی درون گرا و راست دست آرزو داشت در تهران به عنوان یک روزنامه نگار در جَراید مشغول به کار شود ولی لادنِ پر حرف، برون گرا و چپ دست علاقه مند بود به شیراز باز گردد و به کار حقوق و وکالت بپردازد. این بار پیروزی با لادن بود که هر دو خواهر از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران سر در آوردند.

بالاخره در 17 تیر ماه سال 1382 لاله و لادن پس از تحمل یک جراحی سنگین و طولانی در کشور سنگاپور به آرزوی دیرین خود رسیدند و پس از مرگ از یکدیگر جدا شدند.

مقدار شاخص تودۀ بدنی (BMI) در دوقلوهای تک تخمی (Monozygot twins) نسبت به همین شاخص در دو قلوهای دو تخمی (Dizygotic twins) حتّی در شرایطی که دو قلوها در محیطی دور از هم بزرگ شده اند ارتباط بیشتری را نشان می دهد (Stunkard et al., 1990). تا به امروز همیشه شباهت های جالب دوقلو ها مورد توجّه رسانه ها و مردم بوده و آنها را به خود جذب کرده است.

لاله و لادن نمونه ای از دو قلوهای تک تخمی (Monozygot twins) بودند. آنها از نظر مادۀ وراثتی کاملاً مشابه و در یک محیط واحد نیز زندگی می کردند. امّا چه چیزی می تواند این همه تفاوت در شخصیّت و صفات لاله و لادن را توضیح دهد؟ چه عوامل دیگری در این بین وجود دارد که از وجود آنها بی اطلاع هستیم؟