ملاک های زیبایی و تناسب اندام از گذشته تا به امروز چه تغییراتی داشته است؟

امروزه شاید کمتر کسی را بتوان یافت که از وزنِ خود به طور کامل ابراز رضایت کند. بیشتر مردم اعتقاد دارند به هر صورت باید مقداری از وزن خود را کم کنند. البتّه در برابر آنها کسانی نیز هستند که عقیده دارند باید وزن بیشتری برای خود دست و پا کنند. اگرچه به نظر این تصوّرات در بین مردم بیشتر ناشی از علاقۀ آنها به تناسب اندام و داشتن یک ظاهر خوب و جذّاب است ولی به طور یقین همین افراد به نوعی به رابطۀ مستقیم بین وزنِ مناسب و سلامت نیز توجّه دارند.

تصویر، یک مجسمۀ آهکی از الهۀ زیبایی مربوط به اواخر دوران پارینه سنگی (Paleolithic period) یعنی بیست و پنج هزار (25000) سال پیش از میلاد را نشان می دهد. این مجسمه در موزه ای در شهر وین (Vienna) پایتخت اتریش نگهداری می شود.

دوران پارینه سنگی (Paleolithic period) قدیمی ترین دوران ماقبل از تاریخ است که انسان از ابزار سنگی دست ساز استفاده نموده است.

ملاک های زیبایی و تناسب اندام از گذشته تا به امروز چه تغییراتی داشته است؟ برای قضاوت صحیح تر در پاسخ به این سؤال مناسب است به برخی از عکس های مربوط به زنانِ دربار در دوران قاجار نگاهی داشته باشیم. تاکنون سبیل برخی از مُخدرات چه فرضیه هایی را مطرح کرده است فرصتی دیگر می خواهد.

در تصویر یکی از همسران ناصرالدّین شاه قاجار در زمان فراغت خود از استعمال قلیان لذّت می برد!