زنی که درد مبهمی را بین شانه های خود احساس می کرد!

زنی 73 ساله هستم. در 45 سالگی یائسه شدم. سالم و سلامت بودم و زندگی خوب و فعّالی داشتم. تا اینکه در 58 سالگی یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم درد مبهمی را بین شانه های خود حس می کردم. درد کم کم بدتر شد و چند روز بعد مجبور شدم به پزشک خانوادگیِ خود مراجعه کنم.

پزشک برای من چند داروی مُسکن تجویز کرد. آن شب درد شدید و وحشتناکی داشتم. فردای آن روز برای عکس برداری مراجعه کردم. نتیجه غافلگیر کننده بود. مهرۀ شمارۀ هفت (7) از مهره های ناحیۀ سینه ای من دچار شکستگی شده بود. من به شکستگی ناشی از پوکی استخوان (Osteoporosis) دچار شده بودم.

روزهای سختی بر من گذشت ولی سعی کردم با مطالعه دربارۀ این بیماری بیشتر بدانم. درد دَه (10) هفتۀ دیگر هم ادامه داشت ولی با گذشت زمان هر هفته بیش از پیش فروکش می کرد. از اینکه زمین بخورم می ترسیدم و همین باعث شده بود کمتر بیرون بروم. نمی توانستم به راحتی روی تختخواب دراز بکشم و برای اینکه راحت باشم مجبور بودم از تعداد زیادی بالش کمک بگیرم. درمان پوکی استخوان (Osteoporosis) ادامه داشت. به مرور تراکم استخوانی (BMD) من بهتر شده و ترس من از افتادن هم کمتر شده بود.

این روزها به زندگی عادی خود برگشته ام. مشکل چندانی ندارم و فقط مقداری در ستون فقرات احساس ضعف می کنم. وقتی علف های باغچه را در می آورم و یا خاک گلدان ها را عوض می کنم کمی احساس درد می کنم ولی روی هم رفته همه چیز خوب پیش می رود.