آیا در گذشته های دور نیز انسان ها به بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) مبتلا می شدند؟

آیا در گذشته های دور نیز انسان ها به بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) مبتلا می شدند؟

دربارۀ بیماری عروق خون رسان قلب
بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) بیماری بسیار پیچیده ای است که با پیدایش برآمدگی ها یا در اصطلاح پِلاک هایی (Plaques) در جدار رگ های خونرسان قلب، رگ های خون رسان مغز و یا عروق خون رسان اندام ها شناخته می شود. پیدایش این پِلاک ها (Plaques) ممکن است از دوران کودکی آغاز و در دوران بزرگسالی با فراهم ساختن موجبات سخت شدن و انسداد رگ ها سبب اختلال در کار خون رسانی به اندام های مهمّی چون قلب و بروز بیماری هایی مانند سکتۀ قلبی (Heart attack) شود. تا به امروز عوامل مختلفی به عنوان عامل زمینه ساز آغاز بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) مورد بررسی قرار گرفته اند. من و بسیاری از شما پذیرفته ایم که این بیماری، بیماری بشر مُدرن بوده و به طور کامل وابسته به سبک زندگی…
مطالعه بیشتر
استرس اُکسیداتیو (Oxidative stress) چیست؟

استرس اُکسیداتیو (Oxidative stress) چیست؟

دربارۀ بیماری عروق خون رسان قلب
اُکسیژن عاملی کلیدی در سوزاندن مولکول های حاوی کربن در جهت تولید انرژی و ادامۀ حیات در بسیاری از جانداران روی کرۀ زمین است. با این حال همین اُکسیژن در شرایطی می تواند برای سلول زنده مُهلک و کشنده باشد. اتُم اُکسیژن (Oxygen atom) بر خلاف اُکسیژن مولکولی (Molecular oxygen) در سطح خارجی خود دارای یک الکترون آزاد و جفت نشده است. رادیکال آزاد (Free radical) به اتم، مولکول یا پاره ای از آنها اطلاق می شود که واجد حداقل یک الکترون جفت نشده باشد. به طور ساده رادیکال های آزاد تمایل زیادی به رُبایش الکترون ها داشته و آنها را از هر ماده ای که در نزدیکی آنها تولید می شود می ربایند. این ربایش می تواند ساختار یا عملکرد مولکول بازندۀ الکترون را تغییر دهد. عدم توازن بین…
مطالعه بیشتر
اوّلین عامل مرگ در دوران معاصر چیست؟

اوّلین عامل مرگ در دوران معاصر چیست؟

دربارۀ بیماری عروق خون رسان قلب
در حدود دویست (200) سال پیش امید به زندگی (Life expectancy) در انسان ها در حدود سی (30) سال و تا پیش از اوایل قرن بیستم میلادی با وجود بیماری های عفونیِ کُشنده امید به زندگی (Life expectancy) تنها نزدیک به پنجاه (50) سال بود (Riley 2005). با این فرض فقط در یک قرن اخیر بود که با کشف آنتی بیوتیک ها و مهار بیماری های عفونی طول عمر انسان مرزهای دورتری را فتح کرد. از آن زمان به بعد انسان ها به حد کافی عُمر می کردند و بیماری های قلبی عروقی (CVD) در آنها فرصت بروز می یافت. در اوایل دهۀ 1920 میلادی بیماری های قلبی عروقی (Cardiovascular disease) جایگاه اوّلین عامل مرگ در ایالات متحدۀ آمریکا را به خود اختصاص داده بود. حتّی روزوِلت (Roosevelt) رئیس جمهور این کشور در…
مطالعه بیشتر
در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم!

در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم!

دربارۀ بیماری عروق خون رسان قلب
مردی 47 ساله، متأهل و صاحب دو فرزند بوده و در بخش ستادی یک مجتمع صنعتی کار می کنم. سال ها پیش پدرم را در حالی که 49 سال بیشتر نداشت به ناگهان از دست دادم. سال گذشته در معاینات طب صنعتی پزشک دربارۀ افزایش وزن و افزایش مختصر فشار خون به من هشدار داد. در آزمایشات نیز به مانند چند سال گذشته کُلسترول خون من بالاتر از حد طبیعی بود. پزشک توصیه کرد از داروهای کاهندۀ کُلسترول خون استفاده کنم ولی من تمایل چندانی به خوردن داروهای شیمیایی ندارم. سیگار نمی کشم ولی گاهی برای تَفنُن همراهِ دوستان قلیان می کشم. هر ماه سعی می کنم یک یا دو بار برای ورزش به سالن والیبالِ نزدیک محل سکونت خود بروم. تا همین شش ماه پیش مشکل خاصّی نداشتم ولی…
مطالعه بیشتر