کدام عامل با بروز سرطان سینه ارتباط بیشتری دارد؟

کدام عامل با بروز سرطان سینه ارتباط بیشتری دارد؟

دربارۀ بیماری سرطان
سرطان پستان با بیش از یک میلیون مورد جدید در سال به عنوان شایع ترین سرطان در زنان و یکی از سه سرطان شایع در تمام جهان محسوب می شود. اگرچه این بیماری در مراحل اوّلیه به صورت بالقوّه قابل درمان فرض می شود ولی با این حال کماکان شایع ترین علّت مرگ در زنانِ سنین 40 تا 50 سال است. در بین عوامل اثرگذار بر پیدایش این نوع از سرطان افزایش سن بیشترین ارتباط را با این بیماری نشان داده و نِرخ بروز این بیماری تا پیش از یائسگی با افزایش سن به ازای هر ده سال دو برابر می شود (*, 2003). اگرچه نرخ رشد بروز این بیماری پس از یائسگی مقداری تعدیل شده و یا در برخی کشورها نِرخ رشد ثابتی را دنبال می کند با این…
مطالعه بیشتر
انواع سرطان ها کدامند؟

انواع سرطان ها کدامند؟

دربارۀ بیماری سرطان
سرطان ها چهار نوع عمدۀ کارسینوم ها (Carcinomas)، سارکوم ها (Sarcomas)، لوکمی ها (Leukemias) و لنفوم ها (Lymphomas) را شامل می شوند. گروه اوّل یا کارسینوم ها (Carcinomas) در حدود 90 درصد از سرطان ها را تشکیل می دهند. این نوع از سرطان از پوست یا سلول های فرش کنندۀ سطوح خارجی اندام های دورنی، غدد و حفره های بدن منشاء می گیرند. سرطان های سینه، روده، ریه، پروستات و پوست از همین نوع هستند. سارکوم ها (Sarcomas) از بافت های پیوند دهنده در بدن مانند غضروف ها، استخوان ها، عضلات و یا بافت چربی منشاء می گیرند. این سرطان ها به طور معمول در دست و پا مشاهده می شوند. برخی از سرطان ها در بدن تشکیل یک تودۀ مشخّص و یا تو پُر نمی دهند. لوکمی ها (Leukemias)…
مطالعه بیشتر