چه کسی برای اوّلین بار کلمۀ “دیابت” را استفاده کرده است؟

چه کسی برای اوّلین بار کلمۀ “دیابت” را استفاده کرده است؟

دربارۀ بیماری دیابت
به نظر در قرن اوّل میلادی پزشکی که در آسیای صغیر یعنی ناحیۀ ترکیۀ امروزی می زیسته است برای اوّلین بار کلمۀ "دیابت" را استفاده کرده است. دیابت به معنی "سیفون" به دفع گوشت و اندام بدن در غالب ادرار بیش از حد اشاره دارد. بیماری دیابت یا به طور علمی تر دیابت ملیتوس (Diabetes mellitus) بر اساس علّت پیدایش بیماری به انواع مختلفی تقسیم می شود. مِلیتوس (Mellitus) به معنی شیرین است. دیابت نوع یک (Type I)، دیابت نوع دو (Type II) و دیابت حاملگی (Gestational) شایع ترین انواع دیابت هستند. دیابت یک (Type I) معمولاً در کودکان و نوجوانان بروز می کند. این در حالی است که بخش اعظم مبتلایان به دیابت را بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (Type II) تشکیل می دهند. به همین علّت استفاده…
مطالعه بیشتر
آیا دیابت (Diabetes) یک بیماری دوران مُدرن است؟

آیا دیابت (Diabetes) یک بیماری دوران مُدرن است؟

دربارۀ بیماری دیابت
عبارت "دارویی برای دفع ادرار زیاد" اوّلین اشارۀ مکتوب به درمانِ یک بیماری قابل انطباق بر دیابت بوده است که بر روی کاغذ پاپیروسِ (Papyrus) مصری متعلق به 1500 سال پیش از میلاد مسیح به دست آمده است. البتّه از این عبارت به تنهایی معلوم نمی شود به طور دقیق دربارۀ چه چیزی صحبت شده است. آیا حجم ادرار بیمار بیش از اندازه بوده یا اینکه دفعات ادرار افزایش داشته است چراکه بنابر آنچه امروزه می دانیم در صورت اخیر این علائم ممکن است حاکی از عفونت یا سنگ ادراری باشد. دست نوشته های یک پزشک هندی 500 الی 600 سال پیش از میلاد مسیح نیز از وجود یک بیماری با نام "ادرار عسلی" حکایت می کند. این بیماری را با مزه کردن ادرار و یا مشاهده تمایل حشرات به…
مطالعه بیشتر
دختری 13 ساله که از برفَک ناحیۀ تناسلی شکایت دارد.

دختری 13 ساله که از برفَک ناحیۀ تناسلی شکایت دارد.

دربارۀ بیماری دیابت
مینا دختری 13 ساله و ساکن یکی از شهرهای مرکزی کشور است. مادر که همراه او به پزشک مراجعه کرده است توضیح می دهد که مینا از بروز مکرر بَرفک در ناحیۀ تناسلی شاکی است. اگرچه اوّلین عادت ماهیانۀ مینا در سن 10 سالگی اتّفاق افتاده است ولی در ماه های اخیر پریود او نامنظم بوده و گاه ممکن است یک دورۀ کامل در او در حدود چهل روز طول بکشد. مادر از ضعف و بی حالی دخترش طی یک سال اخیر می گوید و اضافه می کند معلّم مدرسه نیز متوجّه بی حالیِ مینا شده و یک بار نیز مادر را برای مشورت دربارۀ افت تحصیلی او به مدرسه دعوت کرده است. پزشک فشار خون و وزن (W) و قد (H) مینا را اندازه گیری کرده و به معاینۀ…
مطالعه بیشتر
اولین تقسیم بندی بین المللی برای بیماری دیابت (Diabetes) بر چه مبنایی انجام گرفت؟

اولین تقسیم بندی بین المللی برای بیماری دیابت (Diabetes) بر چه مبنایی انجام گرفت؟

دربارۀ بیماری دیابت
در یکی از اوّلین تلاش ها برای ارائۀ یک تقسیم بندی بین المللی برای بیماری دیابت (Diabetes) مجمعی از خُبرگان در سازمان جهانی بهداشت (WHO) گِرد هم آمدند. در این گردهمایی بر روی سن شروع بیماری به عنوان یک مؤلفۀ معتبر در تعیین نوع دیابت (Diabetes) توافقی جهانی به دست آمد (WHO, 1965). در سال های بعد بازبینی این توافق در نهایت منجر به معرفی دو نوع عمده از دیابت (Diabetes) یعنی نوع یک (Type I) و نوع دو (Type II) گردید (WHO, 1980). در معرفی این دو نوع از دیابت (Diabetes) بیشتر توصیف بالینی بیماری و جنبه های درمانی هر نوع از دیابت (Diabetes) یعنی وابستگی درمان به تجویز هورمون انسولین (Insulin) مورد توجّه قرار گرفت (WHO, 1985). بر این اساس دو نوع از دیابت (Diabetes) یعنی نوع یک…
مطالعه بیشتر