کروموزوم (Chromosome) چیست؟

کروموزوم (Chromosome) چیست؟

دربارۀ مادۀ وراثتی
در هر یک از سلول های بدن انسان 46 کروموزوم (Chromosome) در قالب 23 جفت، ژِنوم (Genome) انسان را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هر یک از سلول های ما از هر یک از این 23 کروموزوم (Chromosome) یک نسخه مشابه آن را در قالب جفت آن در اختیار دارند. این دو نسخۀ جفت از هر کروموزوم (Chromosome) یکی از پدر و دیگری از مادر به ما به ارث رسیده است. 99.9 درصد از تَوالی پله های نردبانی ژِنوم (Genome) انسان در همۀ انسان ها مشابه است. به چهره های اطراف خود نگاه کنید؟ در چهرۀ هزاران انسانی که تاکنون دیده یا به آنها برخورد کرده اید چه میزان از تفاوت ها را مشاهده می کنید؟ این چهره ها و انسان های منحصر به فرد تنها در ازای همین…
مطالعه بیشتر
از کشف مادۀ وراثتی چه می دانید؟

از کشف مادۀ وراثتی چه می دانید؟

دربارۀ مادۀ وراثتی
داستان پیدایش آن چه امروزه به عنوان علم ژِن شناسیِ (Genetics) جدید شناخته می شود با کارهای کشیش معروف اُتریشی یوهان گِرگور مِندل (Mendel) و نخود فرنگی های او عَجین شده است (1866 م). داستانی که با جدا کردن مادۀ غنی از گوگرد نوکلِئین (Nuclein) از هستۀ سلول گلبول سفیدِ خون توسط فِردریش میچر (Miescher) در سال 1869 میلادی پیوند می خورد. به نظر می رسید رفتار نوکلِئین (Nuclein) در زمان تقسیم سلول قوانین وراثت را آن گونه که مِندل (Mendel) می گوید توجیه می کند. با این حال هنوز زمان زیادی لازم بود تا دو دانشمند به نام های واتسون (Watson) و کریک (Crick) با تابانیدن اشعۀ ایکس (X-ray) ساختمان مخزن ذخیرۀ اطّلاعات وراثتی ما موسوم به ملکول دِزوکسی ریبونوکلوئید اسید (DNA) را کشف و جایزۀ نوبل (Nobel) در…
مطالعه بیشتر