راز پیشرفت!

راز پیشرفت!

دربارۀ تارنمای فرامانا
یکی از دوستان و همکاران از یکنواخت بودنِ برنامه های روزانه شکایت می کند. این اوّلین بار نیست که شنوندۀ گِله و شکایت هایی از این دست هستم. به مانند دَفعات گذشته این بار نیز همان پیشنهاد همیشگی و تکراری فقط در یک پوشش جدید مطرح می شود. به فراخور خاطره ای از یکی از اساتید دانشگاه در رشتۀ شهرسازی را به یاد می آورم. آن خاطره را برای دوست خود بازگو کرده و برای دوست خود سؤالی را مطرح می کنم. از او می پرسم به طور متوسط در یک روز کاری به چند تجربۀ جدید یا جالب توجّه دست می یابید؟ در این لحظه پاسخ او را به طور دقیق به یاد ندارم. با این حال فکر می کنم هر یک از دوستان من در زمان انجام وظایف…
مطالعه بیشتر
مخاطب فرامانا چه کسی است؟

مخاطب فرامانا چه کسی است؟

دربارۀ تارنمای فرامانا
چنین فرض می شود که مخاطب این وبگاه (Website) در مقطع کارشناسی و یا مقاطع بالاتر ولی در یکی از رشته های غیر مرتبط با گروه پزشکی تحصیل کرده است. خوانندۀ گرامی استحضار دارد که علوم رایج در زمینۀ سلامت شاخه ای از "علوم تجربی" محسوب می شود. این علوم برخلاف علوم زرد که بر دلایل شفاهی و دور از دسترس استوار است مُبتنی بر شواهد و مُستندات حاصل از انجام تجربۀ علمی بوده و این شواهد به سهولت قابل دسترسی است. بنابر این علیرغم نگارش مطالب برای مخاطبان غیر متخصص در موارد متعدد به گونه ای به منبع مورد اِستناد اشاره شده است. در این حالت یافتن منابع مذکور برای افراد آشنا به پژوهش کاری آسان خواهد بود. از طرف دیگر اشاره به منابع به نوعی به حفظ تَوالیِ تاریخیِ…
مطالعه بیشتر
سخن آغارین

سخن آغارین

دربارۀ تارنمای فرامانا
به سختی می توانم باور کنم که به همین سرعت بیش از بیست سال از زمانی که به عنوان یک پزشک عمومی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم گذشته است. بیست سال که با فراز و نشیبِ فعّالیت در مراکز بهداشتی و درمانیِ روستایی و شهری آغاز و در انتها با بیش از پانزده سال فعّالیت در یک واحد بزرگ صنعتی و مشارکت در برنامه های ارتقای سلامت در این محیط صنعتی ادامه یافته است. فکر می کنم لذّتِ هر روزۀ یافتن پاسخ برای مجهولات بی پایانِ من مانع از احساس گذر زمان شده است. یافتن پاسخ برای پرسش هایی که طرح بسیاری از آنها را مَدیون نیازها و سؤالات روزمرۀ دوستان، همکاران و فراگیران حاضر در جلسات آموزش سلامت در محیط کارِ خود بوده و هستم. تارنمای (Website) حاضر را…
مطالعه بیشتر