آیا کاهش میانگین سن شروع بلوغ به معنی بلوغ زودرس (Precocious puberty) است؟

آیا کاهش میانگین سن شروع بلوغ به معنی بلوغ زودرس (Precocious puberty) است؟

دربارۀ رشد
به فرآیند تغییرات زیستی و رشد فیزیکی بدن که زمینۀ تولید مثل جنسی را فراهم می کند بلوغ می گوییم. این دوره با تغییرات روانی و احساسی و رشد توانایی های کودک همراه است. در دختران پیدایش صفات ثانویۀ جنسی مانند رشد سینه ها (Thelarche )، رویش موهای زیر بغل و ناحیه شَرمگاهی (Pubarche) و رشد خطی استخوان در همین دوران اتّفاق می افتد. این فرآیند به طور میانگین 2.5 سال پس از شروع، با بروز عادت ماهیانه (Menarche ) پایان می یابد. بلوغ و مراحل آن مانند بسیاری از وقایع دیگر در همۀ کودکان در یک سن مشخّص و یکسان روی نمی دهد. معمولاً در شرایط مشابه ممکن است شروع بلوغ در کودکان سالم در یک جامعه حتّی 4 الی 5 سال از کودکی به کودک دیگر تفاوت داشته…
مطالعه بیشتر
بیشترین رشد طولی در انسان در چه دوره ای روی می دهد؟

بیشترین رشد طولی در انسان در چه دوره ای روی می دهد؟

دربارۀ رشد
به طور کلی رشد طولی در انسان بر مبنای سرعت رشد و هورمون های کنترل کنندۀ آن در چهار دورۀ اصلی شامل دورۀ پیش از تولد، نوزادی، کودکی و بلوغ قابل تقسیم و ارزیابی است. فیلیپ گینو دِمونته بیلارد (De Montbeillard) وکیل، نویسنده و طبیعت شناس قرن هجدهم میلادی نمودار رشد قدّی و سرعت رشد پسر خود را طی سال های 1759 تا 1777 میلادی ترسیم کرده است. سریع ترین دورۀ رشد در زندگی انسان در درون رَحِم مادر یعنی زمانی که پس از گذشت 9 ماه یک سلول منفرد در قالب نوزادی با قد 50 سانتی متر متولّد می شود روی می دهد. اندازۀ نوزاد در بدو تولّد بستگی به اندازه و قدِ مادر و تغذیۀ جنین از جفت (Placenta) داشته که مورد اخیر نیز از وضعیت تغذیۀ مادر…
مطالعه بیشتر
دربارۀ منحنی صَدَک های (Percentiles) رشد کودک چه می دانید؟

دربارۀ منحنی صَدَک های (Percentiles) رشد کودک چه می دانید؟

دربارۀ رشد
اگر تاکنون برای مراقبت های دوره ای و پایش رشد فرزند دل بند خود به مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری مراجعه کرده باشید به طور یقین نمودار صَدَک های (Percentiles) رشد را دیده و با آنها آشنایی دارید. در کودکان و نوجوانان وزن نسبت به قد با حساسیت بیشتری می تواند کفایت تغذیه را نشان دهد. در این سنین وزن آینه ای از میزان دریافت اخیر موادّ غذایی بوده و به طور تقریبی می تواند برآوردی از میزان کل ذخایر چربی و عضلانی بدن ارائه دهد. عدم وزن گیری مناسب کودکان در پایش های متَوالی به ضرورت به مفهوم وجود بیماری نبوده و بیشتر در اثر عدم تناسب نسبی بین دریافت های تغذیه ای کودک و نیاز او به انرژی ایجاد می شود. اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در…
مطالعه بیشتر