تمرینات هوازی (Aerobic Training) به چه تمریناتی گفته می شود؟

تمرینات هوازی (Aerobic Training) به چه تمریناتی گفته می شود؟

دربارۀ فعالیت جسمانی
تمرینات هوازی (Aerobic Training) به تمریناتی گفته می شود که با حرکات موزون عضلات بزرگ بدن در دورۀ مشخّصی از زمان انجام شود. پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، شنا و قایقرانی نمونه ای از ورزش های هوازی هستند. تمرینات استقامتی (Endurance training) نیز از همین دسته از تمرینات به حساب می آیند. استقامت (Endurance) به معنی توانایی کار طولانی مدّت و مقاومت در برابر خستگی است. استقامت (Endurance) دو نوع استقامت عضلانی (Muscular endurance) و استقامت قلبی عروقی (Cardiovascular endurance) را شامل می شود. استقامت عضلانی (Muscular endurance) به معنی توانایی گروه مجزایی از عضلات برای انجام انقباضات تکراری در زمانی طولانی و مقاومت در برابر خستگی است. یک استقامت عضلانیِ (Muscular endurance) مناسب برای حفظ قامت مناسب، پیشگیری از آسیب ها و پشتیبانی از یک عملکرد و کارآیی خوب…
مطالعه بیشتر
چگونه میزان فعّالیت روزانه خود را با استفاده از گام سنج (Pedometer) ارزیابی کنیم؟

چگونه میزان فعّالیت روزانه خود را با استفاده از گام سنج (Pedometer) ارزیابی کنیم؟

دربارۀ فعالیت جسمانی
به طور معمول از طریق انجام فعالیّت های سادۀ روزانه یک مقدار پایه به میزان چندین هزار گام برای هر فرد تأمین می شود. در این حالت با فرض اینکه هر مایل (Mile) یا در حدود 1600 متر معادل 2000 گام است توصیه می شود پیمایش حداقل ده هزار (10000) گام در روز به عنوان هدف مورد نظر قرار گیرد(Tudor-Locke et al., 2008). این میزان به نوعی با توصیه به انجام 30 دقیقه فعالیّت بدنیِ روزانه با شدت متوسط متناظر است. یکی از راه های ارزیابی میزان فعّالیت روزانه استفاده از گام سنج (Pedometer) است. برای ارزیابی پیمایش به وسیلۀ گام سنج (Pedometer) این ابزار به مدّت یک هفته توسط فرد حمل و متوسط تعداد گام های پیمایش شده در این مدّت محاسبه می شود. به طور معمول برای افزایش…
مطالعه بیشتر
گرم کردن (Warm-up) بدن پیش از انجام حرکات ورزشی به چه معنا است؟

گرم کردن (Warm-up) بدن پیش از انجام حرکات ورزشی به چه معنا است؟

دربارۀ فعالیت جسمانی
در سال های اخیر در بسیاری از پژوهش ها گرم کردن (Warm-up) بدن پیش از انجام حرکات ورزشی مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس صاحب نظران بین 5 تا 10 دقیقه گرم کردن (Warm-up) پیش از شروع هر جلسۀ تمرین را ضروری می دانند. گرم کردنِ (Warm-up) بدن یعنی انجام حرکاتی که پیش از هر فعّالیت ورزشی بدن را برای آن فعّالیتِ مشخّص آماده می کند. گرم کردن (Warm-up) موجب افزایش دامنۀ حرکت مفاصل، بالا رفتن دمای بدن و تشدید آگاهی ورزشکار از موقعیّت فضایی اندام ها می شود. گرم کردن (Warm-up) شامل دو مرحله است. در مرحلۀ اوّل حرکاتی عمومی برای افزایش ضربان قلب، افزایش دمای عضلات، بالا رفتن تعداد تنفّس و کاهش خشکی مفاصل در مدّت 5 تا 10 دقیقه انجام می شود. این حرکات به…
مطالعه بیشتر