به چه کسی سیگاری (Smoker) می گوییم؟

به چه کسی سیگاری (Smoker) می گوییم؟

دربارۀ سیگار و دخانیات
پیش از این مصرف صد (100) نخ سیگار (Cigarette)، 10 نخ سیگار بَرگ (Cigar) و یا 20 پیپ (Pipe) در طول زندگی آستانۀ افتراق یک فرد سیگاری از یک فرد غیر سیگاری محسوب شده است (Best et al., 1961). دود سیگار بَرگ (Cigar) در مقایسه با سیگار (Cigarette) حاوی غلظت بالاتری از مواد سمّی، سرطان زا، ذرات معلّق و مونوکسید کربن (Carbon monoxide) است (Baker et al., 2000). سیگار بَرگ (Cigar) به فرآورده ای از تنباکو (Tobacco) گفته می شود که بر خلاف سیگار (Cigarette) در برگ تنباکو (Tobacco) یا کاغذی حاوی تنباکو (Tobacco) پیچیده می شود (IRC, 1986). به هر صورت اولین مورد در استفاده از مقدار مصرف 100 نخ سیگار (Cigarette) در طول زندگی (Cohort) به دو مطالعۀ هم گروهی (Cohort) مربوط به اواسط دهۀ 1950 میلادی در…
مطالعه بیشتر
قلیان (Ghalyan-Hookah) از کجا آمده است؟

قلیان (Ghalyan-Hookah) از کجا آمده است؟

دربارۀ سیگار و دخانیات
گفته می شود اوّلین بار قلیان (Ghalyan-Hookah) در حدود چهارصد (400) سال پیش توسط پزشک هندی به نام عرفان شیخ برای استفادۀ جلال الدین محمّد اکبر از شاهان مُغول اختراع شده است. هر چند در این بین از ابوالفتح گیلانی پزشک ایرانی نیز نام برده شده است. حتّی بعید نیست به روایت دیگر منشاء قلیان از دربار صفویه بوده باشد. به هر صورت بنا بر روایت اوّل به زودی مُغول ها قلیان را در سرزمین های تحت قلمرو خود یعنی هند رایج نموده و استفاده از این محصولِ جدید خیلی زود به ایران، عربستان، ترکیه، سوریه، مصر، لبنان، عراق و افغانستان راه یافت. اوّلین بار قلیان در دهه های 1960 تا 1970 میلادی برای استفاده در رستوران ها و کافه ها توسط بازرگانان از خاور میانه به دنیای غرب وارد…
مطالعه بیشتر
آیا استفاده ازسیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) بی خطر است؟

آیا استفاده ازسیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) بی خطر است؟

دربارۀ سیگار و دخانیات
سیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) محصولاتی هستند که به کمک باطری با حرارت دادنِ محلولی حاوی گلیسرین (Glycerin)، نیکوتین (Nicotine) و ترکیبات معطّر، بخارات حاوی نیکوتین (Nicotine) را تولید و زمینۀ استنشاق این بخارات را فراهم می کنند. مادۀ پروپیلن گلیکول (Propylene glycol) نیز در این سیگارها با ایجاد دود مصنوعی حس استعمال یک سیگار واقعی را تداعی می کند. این محصولات برای اوّلین بار در اوایل سال 2000 میلادی توسط یک شرکت چینی به عنوان جانشینی برای سیگار و وسیله ای برای ترک سیگار به بازار معرفی شد. به عبارت دیگر ادعا می شد سیگارهای الکترونیک (E-cigarettes) ابزاری برای دریافت مادۀ نیکوتین (Nicotine) بدون اثر پذیری از سایر عوارض منفی استعمال دخانیات است. به هر صورت در سال های بعد شرکت های دیگری با تبلیغات وسیع تلویزیونی و اینترنتی پا به…
مطالعه بیشتر
دود سیگار از چه موادی تشکیل شده است؟

دود سیگار از چه موادی تشکیل شده است؟

دربارۀ سیگار و دخانیات
دود حاصل از سوختن تنباکو از ذرّات جامد شامل مادۀ قطران (Tar) و نیکوتین (Nicotine) در حدود ده (10) درصد، و گازها و بخارات و به طور عمده مونوکسید کربن (Carbon monoxide) به میزان نود (90) درصد تشکیل شده است. مادۀ قطران (Tar) مادۀ قهوه ای و چسبناکی است که پس از اتمام مصرف سیگار در انتهای صافیِ (Filter) سیگار به جای می ماند. همین مادۀ قطران (Tar) بیش از چهار هزار (4000) مادۀ شیمیایی و در مواردی سمّی یا سرطان زا را شامل می شود (Das, 2003). مادۀ قطران (Tar) فعالیّت مُژک ها در دستگاه تنفّس را متوقف کرده و عملکرد آنها در به دام انداختن و دفع مواد خارجی را مُختل می کند. رنگ قهوه ای دندان و انگشت افراد سیگاری نیز به سبب همین مادۀ قطران (Tar)…
مطالعه بیشتر