در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم!

در پشت استخوان جِناق احساس فشار می کنم!

دربارۀ بیماری عروق خون رسان قلب
مردی 47 ساله، متأهل و صاحب دو فرزند بوده و در بخش ستادی یک مجتمع صنعتی کار می کنم. سال ها پیش پدرم را در حالی که 49 سال بیشتر نداشت به ناگهان از دست دادم. سال گذشته در معاینات طب صنعتی پزشک دربارۀ افزایش وزن و افزایش مختصر فشار خون به من هشدار داد. در آزمایشات نیز به مانند چند سال گذشته کُلسترول خون من بالاتر از حد طبیعی بود. پزشک توصیه کرد از داروهای کاهندۀ کُلسترول خون استفاده کنم ولی من تمایل چندانی به خوردن داروهای شیمیایی ندارم. سیگار نمی کشم ولی گاهی برای تَفنُن همراهِ دوستان قلیان می کشم. هر ماه سعی می کنم یک یا دو بار برای ورزش به سالن والیبالِ نزدیک محل سکونت خود بروم. تا همین شش ماه پیش مشکل خاصّی نداشتم ولی…
مطالعه بیشتر